Pentru detalii va rugam sa accesati Sistemul Electronic de Achizitii Publice - http://www.e-licitatie.ro

Autoritate contractanta: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA

                 e-mail: achizitii@hd.politiaromana.ro

Fişiere ataşate