Instituţia Poliţiei Hunedorene, prin activitatea pe care o desfăşoară, reprezintă un serviciu public specializat care îşi îndeplineşte atribuţiile în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor M.A.I şi I.G.P.R., a planurilor de măsuri şi de acţiune întocmite la nivelul fiecărui serviciu şi subunităţi de poliţie.

Dezvoltarea Poliţiei Hunedorene, a presupus adoptarea celor mai bune soluţii şi metode de îndeplinire a atribuţiilor, având la bază rezultatele sondajelor de opinie, ale conlucrării cu partenerii şi colaboratorii instituţiei, analize şi evaluări interne sau previziuni ale implicaţiilor fenomenului de criminalitate în viaţa comunităţii, astfel încât măsurile dispuse şi activităţile desfăşurate în executarea lor să conducă la soluţionarea cu promptitudine, profesionalism şi responsabilitate a problemelor cu care se confruntă comunitatea locală.

Rolul pe care îl îndeplineşte, respectiv de garant al respectării legilor statului, impune din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara adoptarea unei atitudini proactive canalizată împotriva fenomenului criminalităţii, care se manifestă la toate nivelurile, aplicând un principiu de bază în munca de poliţie: toleranţă zero faţă de corupţie şi  infracţionalitate.

Pentru dezvoltarea instituţiei noastre şi recunoaşterea meritelor sale de către membrii comunităţii, reprezentanţii instituţiilor şi administraţiei publice locale, s-a urmărit implementarea în activitatea de zi cu zi, a valorilor Poliţiei Române, prin care se dezvoltă şi se realizează priorităţile strategice statuate în acest moment la nivel naţional şi care de altfel, reprezintă principiile de bază ale muncii de poliţie: profesionalism, responsabilitate, transparenţă, integritate, cooperare.